UNHCR: Evropi ističe vreme...

Autor:

Dramatični događaji na granici Srbije i Hrvatske, koja je od tada zatvorila prelaze, kao i dramatična situacija na granici sa Mađarskom, slika su haosa i zbrke prouzrokovane odsustvom odgovora Evrope na izbegličku situaciju.

0
A- A A+

  To je saopštio UNHCR navodeći da sa više od 442.440 izbeglica i migranata koji su od početka ove godine prešli Sredozemno more, oko 2.921 utopljenih i 4.000 osoba koje svakodnevno stižu na grčka ostva, kriza raste i biva prebacivana iz jedne zemlje u drugu bez rešenja.

Patnje i rizici kojima su izložene hiljade izbeglica i migranata se množe, dok neizvesnost i nedostatak informacija doprinosi očaju, podiže verovatnoću izbijanja novih incidenata i potpiruje neprijateljstvo prema ljudima koji su pobegli od progona i sukoba, a kojima je potrebna pomoć.

Ovakvo okruženje predstavlja plodno tlo za krijumčare i druge koji žele da se okoriste na ovoj ugroženoj populaciji, navodi se u saopštenju.

U kontekstu ovih događaja, UNHCR je uveren da odluka Evropskog parlamenta, doneta u četvrtak, koja podržava planove za relokaciju dodatnih 120.000 ljudi u zemlje Evropske unije, zaslužuje aplauz.

Vanredni sastanak Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove, zakazan za 22. septembar, i sastanak Evropskog saveta, zakazan za 23. septembar, biće od presudnog značaja za postizanje dogovora.

Ovi sastanci mogli bi biti poslednja prilika za postizanje pozitivnog, jedinstvenog i koherentnog odgovora Evrope na izbegličku krizu, smatra UNHCR.

UNHCR je svestan da se Evropa bori da nađe rešenje za ovu situaciju i pohvaljuje države, i njihove građane, koje su pokazale dobru volju da presele izbeglice i da pozitivno reaguju na situaciju kojom je, uprkos izazovima, moguće upravljati, pod uslovom da se Evropa ujedini u pružanju doprinosa delotvornom odgovoru. UNHCR je ove nedelje predložio niz mera usmerenih na ostvarenje šireg cilja da se Evropi pruži kolektivna pomoć da reši ovu situaciju.

OVO JE PREDLOŽIO UNHCR:

1. Momentalno uspostavljanje objekata za prijem, pomoć, evidentiranje i skrining pridošlica u Grčkoj.

2. Momentalno započinjanje procesa, iz Grčke i iz postojećih centara u Italiji, za relokaciju 40.000 izbeglica na koje je Savet pristao u zemlje EU koje su učestvovale na sastanku. Tome bi trebalo dodati dobrovoljne obaveze koje su države EU prihvatile prema novim predlozima Evropske komisije.

3. Interventan paket EU Srbiji u cilju uspostavljanja sličnih kapaciteta za pružanje valjane pomoći, evidentiranje i relokaciju ljudi u druge evropske zemlje.

4. Paralelno sa tim, UNHCR insistira na potrebi da se bitno povećaju mogućnosti da izbeglice iz Sirije, koje borave u susednim zemljama, imaju pristup pravnim kanalima za EU, uključujući i povećanje mogućnosti preseljenja i humanitarnog prijema, spajanja porodica i izdavanja humanitarnih i studentskih viza

Ostale vijesti