"Armija BiH oko Srebrenice ubila 3.000 Muslimana"

Autor:

U nastavku haškog procesa Ratku Mladiću odbrana je, kroz iskaz vještaka Dušana Pavlovića, dokazivala da su hiljade Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. poginule u borbama tokom proboja Armije BiH iz te enklave ka Tuzli.

0
A- A A+

Pozivajući se na izjave koje su preživjeli pripadnici 28 divizije Armije BiH dali organima bezbjednosti te armije u Tuzli, neposredno poslije proboja, od 12. do 17. jula 1995, vještak Pavlović konstatovao je da je u tim borbama stradalo "2.000 do 3.000 boraca i civila".

Po izjavama preživjelih svjedoka - koje je Pavlović analizirao, a u sudnici citirao Mladićev branilac Branko Lukić - muslimanski "borci i civili" stradali su ne samo od vatre Vojske RS, već i u međusobnim sukobima, a neki su počinili i samoubistva.

Tadašnji komandant Vojske RS, general Mladić (73), optužen je za genocid nad oko 7.000 muslimanskih zarobljenika koje je VRS strijeljala u danima pošto je 11. jula 1995. zauzela Srebrenicu, u to vrijeme zaštićenu zonu UN.

Prema optužnici kolona od oko 15.000 muškaraca, od kojih je trećina bila naoružana, krenula je 12. jula u proboj iz enklave, a tokom narednih dana VRS joj je postavljala zasjede.

Vještak Pavlović rekao je da je, po izjavama preživjelih svjedoka, "cijelim tokom proboja, 28. divizija ABiH bila pod artiljerijskom i pješadijskom vatrom VRS" i da je "cijelim putem bilo gubitaka".

Po citiranim izjavama preživjelih, u prvoj zasjedi koju je VRS postavila na području Buljima, 12. jula 1995, bilo je ubijeno "oko 1.000 vojnika i civila".

"Radi se o početku borbi, na terenu gdje je kolona 28. divizije ušla na područje VRS", objasnio je Pavlović.

On je kazao da su, po izjavama svjedoka, naredne noći, između 12. jula i 13. jula 1995. godine, toj koloni tokom borbi u području Kamenice "nanijeti najveći gubici tokom proboja".

Advokat Lukić citirao je izjavu preživjelog svjedoka da je kolona pretrpila "masovne gubitke", imala "mnogo ranjenih" i da su se "počeli ubijati jedni između drugih, bacale su se bombe... i svu noć se pucalo". Taj svjedok izjavio je da je vidio "oko 1.000 leševa".

"On opisuje napad i opšte rasulo, borbe koje su trajale cijelu noć. Prvi put tu dobijamo informaciju o međusobnim sukobima iz različitih razloga...da je došlo do međusobnih borbi i do velikih gubitaka", prokomentarisao je tu izjavu vještak Pavlović.

Procjenu da je kod Kamenice poginulo oko 1.000 muslimanskih muškaraca iz kolone ponovilo je više preživjelih u izjavama organima ABiH, koje je Mladićev branilac citirao u sudnici.

Neki od preživjelih, međutim, tvrdili su da je tada stradalo "oko 2.000 Bošnjaka"."U toku tog prolaska na teritoriji oko zasjede vidio sam oko 2.000 leševa koje niko nije pokušavao ni da sakupi, a kamoli da zakopa", naveo je advokat Lukić izjavu jednog od očevidaca.

Vještak Pavlović naznačio je da je bilo i izjava o manjem broju žrtava, ali da on nije procjenjivao "da li su izjave tačne", zato što je to "na sudu da utvrdi".

Upitan da li se procjene o broju žrtava koje je naveo odnose samo na stradale u koloni 28. divizije ili i na "strijeljanja", Pavlović je odgovorio: "Moj zaključak je da je velika većina, čija su tijela pronađena, stradala u borbama, međusobnim borbama, bilo je i samoubistava, na žalost, pucali su i jedni na druge".

Pavlović je, komentarišući izjavu jednog od preživjelih, dodao i da se u koloni "često dešavalo da ranjene ostavljaju...a kasnije bi vidjeli da su neki podlegli".

Kao dokaz da su hiljade Muslimana stradale u koloni, Mladićeva odbrana citirala je i dokument organa bezbjednosti Drugog korpusa ABiH o "ratnom zločinu nad bošnjačkim življem" u kojem piše da je bilo "2.000 do 3.000 ubijenih od Buljima do Konjević Polja".

Na pitanje branioca Lukića da li je na tom području bilo strijeljanja ratnih zarobljenika, Pavlović je odgovorio: "Ja nisam naišao ni na jedan dokument da je bilo strijeljanja. Ne mogu da isključim da je bilo, ali nemam takva saznanja".

Upitan da li je to bio ratni zločin ili su ubijeni bili u koloni pri proboju, vještak odbrane je kazao da je "evidentno da se ubijeni nalaze na liniji proboja 28. divizije ABiH". "Zašto to zovu ratnim zločinom, ne mogu da komentarišem", dodao je.

Tokom iskaza Pavlovića, tužilac Piter Makloski (Peter McCloskey) najavio je da će osporavati brojeve nastradalih u koloni koje je danas izložila odbrana.

Pavlovićevo svjedočenje biće nastavljeno u srijedu, 16. decembra, nakon što sutra iskaz da drugi svjedok odbrane.

Optužnica generala Mladića tereti i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, koji je u šest opština imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika Unprofora kao talaca, 1992-95.

Ostale vijesti