Rješenje: Rafinerija u Brodu prelazi na gas?

Građani, lokalna vlast i eko-udruženja u Slavonskom Brodu negoduju zbog zagađenja vazduha. Rusija spremna finasirati uvođenje čistijih tehnologija o čemu pregovara sa hrvatskim izvođačima.

0
A- A A+

Predstavnici lokalne vlasti u Slavonskom Brodu, hrvatskih ekoloških udruženja i Ministarstva zaštite životne sredine i energetike Hrvatske ove sedmice su ponovo protestovali zbog zagađenja vazduha u ovom gradu uzrokovanog radom Rafinerije nafte u Bordu, te zatražili hitnu reakciju vlasti u BiH, prvenstveno u Republici Srpskoj.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, međutim, za Mondo su istakli da je Rafinerija nafte u Brodu uložila velike napore i ogroman novac da uskladi rad postrojenja sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, a posebno na izvršavanju mjera koje direktno i indirektno utiču na kvalitet vazduha.

Takođe, najavili su da brodska Rafinerija razmatra mogućnosti da se koristi gas kao energent za neometano odvijanje proizvodnje, te da predstavnici Rusije već pregovaraju sa hrvatskim vlastima o toj mogućnosti.

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i energetike Hrvatske Ante Čikotić je, nakon sastanka koji je u četvrtak održao sa gradonačelnikom Slavonskog Broda Mirkom Dusparom i ekološkim udruženjima, izjavio da smatra kako postoje dva problema.

Ekološka dozvola obnovljena prije pet dana

Ekološka dozvola za Rafinerija nafte Brod je obnovljena 5. decembra 2016. godine.
"Postupak revizije i obnavljanja ekološke dozvole je izvršen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima je propisan način revizije i obnavljanja ekoloških dozvola", istakli su u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

"Prvi je modernizacija rafinerije, koja se može ubrzati, i kvaliteta sirove nafte koja se dostavlja u Rafineriju" rekao je Čikotić, te najavio sastanak sa predstavnicima gasovoda Janaf, jer smatra da dio rješenja leži upravo na priključenju Rafinerije na ovaj gasovod kako bi se otpadni gasovi spaljivali na ekološki prihvatljiviji način.

Gasovod je sa hrvatske strane, udaljen je oko pet kilometara od Rafinerije, a hrvatske vlasti tvrde da se za izgradnju voda do granice, čeka inicijativa iz BiH.

Međutim, u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS za Mondo su istakli da je na posljednjem sastanku Radne grupe za praćenje stanja vazduha u Brodu i Slavnoskom Brodu, ambasador Rusije u Hrvatskoj naglasio da se rješenje problema gasifikacije nalazi u Republici Hrvatskoj i kao rješenje se pretpostavlja izgradnja gasovoda iz Hrvatske do Rafinerije nafte Brod, koji može biti riješen na nivou institucija u BiH i RH uz uključenje hrvatske kompanije “Crodux” i “Optima grupe” iz RS.

"Istaknuto je da ne bi trebalo biti problema u finansijskoj konstrukciji za rješevanje ovog pitanja, odnosno izgradnju gasovoda prema Rafineriji nafte Brod. Prema izjavi ambasadora Rusije u Hrvatskoj, u Rafineriju nafte je uloženo nekoliko miliona evra u opremu za sprečavanje uticaja na životnu sredinu i zaštitu životne sredine, a Ruska Federacija je spremna u cjelosti finasirati uvođenje čistijih tehnologija, a o čemu se pregovara sa hrvatskim izvođačima. Projekat uvođenja gasa i prebacivanje rada Rafinerije na gas bi koštao oko 10 miliona evra", navodi se u informaciji resornog ministarstva u RS, a koja je dostavljena Vladi RS i u posjedu je našeg portala.

Ostale vijesti

Mondo izdvojeno