Kako će raditi nova Eko toplana u Banjaluci

Za mjesec dana Banjalučanima će Toplotu početi isporučivati nova banjalučka "Eko toplana" koja će preuzeti mrežu, korisnike i dva kotla stare ''Toplane'' čijih 39 radnika će biti proglašni viškom.

1
A- A A+

Ako sve bude po planu od 1. januara će novo preduzeće (51% u vlasništvu firme IEE Banjaluka, 49% u vlasništvu grada Banjaluka) potpuno preuzeti mrežu i korisnike Javnog preduzeća ''Toplana a.d. Banjaluka", pa će građani plaćati grijanje novoj firmi.

"Kada Eko toplane Banjaluka prezmu isporuku toplotne energije u gradu, oni će isporučivati toplotnu energiju za cijeli grad. Građani će plaćati grijanje Eko Toplani Banjaluka, to jest novom pravnom licu", rečeno nam je u Gradskoj upravi. 

Iako su postojale nedoumice oko toga da li će kotlovi nove toplane moći proizvesti dovoljno energije ili će se i dalje dijelom koristiti grijanje na mazut, nadležni kažu da to neće biti potrebno. Nova toplana imaće 10 kotlova jačine 4,9 MWt, što je ukupno 49 MWt. Još dva kotla će služiti kao rezerva u slučaju potrebe.

"Dvije kompanije će imati zaključen ugovor o međusobnoj saradnji i ugovor o iznajmljivanju postojeće dvije kotlovnice na biomasu gdje će Eko toplane (gradu) plaćati godišnju zakupninu u iznosu od 500.000 KM a sve prema Ugovoru o strateškom partnerstvu", objašnjavaju u Gradskoj upravi.

Radi se o dvije kotlovnice koje su 2014. godine izgrađene u naseljima Starčevica i Kočićev vijenac. U dokumentu "Projekat centralnog grijanja u Banjaluci" navodi se da će se postojeći kotlovi na mazut u staroj Toplani "održavati samo za rezervu".

U istom dokumentu piše da postojeća kompanija centralnog grijanja ("Toplana a.d.") zapošljava 134 radnika, među kojima će 39 biti višak.

"Svi uposlenici koji su višak će imati pravo na naknadu koja će biti plaćena u zavisnosti od dužine staža, i dobiće podršku za sticanje dodatnih vještina koje će zadovoljiti potrebe tržišta rada. Takođe, radnici koji su višak dobiće podršku za razvoj i sprovođenje projekata samozapošljavanja i zapošljavanja", stoji u dokumentu. 

U Gradskoj upravi su nam rekli da su Grad i strateški partner IEE d.o.o obezbijedili po 1.500.000,00 KM za obrtna sredstva tako da su obezbjeđena sredstva za nabavku drvne sječke. Sirovina će biti skladištena na području "Poslovne zone Incel". Kompanija IEE je potpisala okvirni ugovor sa Javnim preduzedem "Šume RS" za nabavku biomase u količini od 80.000 kubnih metara godišnje za narednih deset godina.

Zagađenje

Novo preduzeće će biti jedini pružalac usluga centralnog grijanja u Banjaluci za više od 20.000 građana. U dokumentu ''Projekat centralno grijanja u Banjaluci'' navodi se da je postojeća ''Toplana'' izgubila 13% svojih nezadovoljnih korisnika od 2011. godine, a da je sistem centralnog grijanja koji koristi mazut kao gorivo glavni zagađivač vazduha u gradu. Eko toplana će imati filtere koji pročišćavaju dimne plinove do minimalnih vrijednosti.

Banjalučani, strpite se za grijanje do nove godine

Ostale vijesti