Dom naroda usvojio set zakona o akcizama

Autor:

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u oba čitanja set zakona o akcizama - prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Zakona o uplati na jedinstveni račun, te Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

0
A- A A+

Modifikovani prijedlog sa pratećim poboljšanjima usaglašen je na nivou ministara finansija i premijera entiteta, kao i predstavnika Savjeta ministara, a ključna izmjena odnosi se na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju putarine, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju auto-puteva, te izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva.

U raspravi je učestvovao samo delegat iz reda hrvatskog naroda Martin Raguž /HDZ 1990/ koji je rekao da očekuje da će usvajanjem ovih zakona biti ostvarene pretpostavke da se obezbijedi monitoring za trošenje sredstava koja će biti pribavljena.

Dom naroda je odlučio je da ovaj set zakona uputi Predstavničkom domu na usvajanje po hitnom postupku, što podrazumijeva da se o njima neće izjašnjavati nadležne komisije, niti je moguće predlaganje amandmana.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je danas da je usvojeni set zakona o akcizama rezultat postignutog konsenzusa.

Ukoliko ovaj set zakona usvoji i Predstavnički dom parlamenta BiH, kaže Bevanda, biti deblokirana sredstva za izgradnju puteva koja su ugovorena sa kreditorima i koja iznose 528.450.000 evra.

Bevanda navodi da će biti deblokirani i grantovi koji su osigurani pristupanjem BiH Transportnoj zajednici, pa će koridor moći da se gradi mnogo bržim tempom.

Podsjetivši da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio ovaj set zakona, Bevanda je naveo da su nakon toga, s ciljem postizanja parlamentarne većine, nastavljene konsultacije entitetskih vlada, kao i posredovanje Evropske komisije, Misije MMF-a i Evropske banke za obnovu i razvoj.

"Ono što se smatralo nejasno u narativnom dijelu je pojašnjeno i postalo je vidljivo da će namjenski prihod od putarina biti utrošen za izgradnju auto-puteva i rekonstrukciju puteva", rekao je Bevanda.

On je naveo da će biti otvoren račun kod Centralne banke na koji će se slivati ovi prihodi i biće distribuisani u skladu sa ovim setom zakona.

Bevanda naglašava da su ovim otklonjene sve nedoumice u vezi sa ovim pitanjem.

On je izrazio nadu da će set zakona dobiti podršku u Predstavničkom domu, kao i da će biti usvojen i budžet za narednu godinu.

Ostale vijesti