Kakva je bila godina na izmaku najbolje ćete zaključiti posmatrajući ljude i govor njihovog tijela i lica na fotkama koje tokom 2017. zabilježio naš fotograf Vedran Alf Ševčuk.