Zolak direktor Agencije za lijekove

Autor:

Savjet ministara imenovao je danas Aleksandra Zolaka za direktora i Dinku Muhović za zamjenika direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao najbolje rangirane kandidate nakon sprovedene procedure javnog konkursa.

0
A- A A+

Na sjednici je imenovan i Stručni savjet Agencije na period od četiri godine nakon što je ranijim članovima istekao mandat 2012. godine.

Stručni savjet imenovan je na osnovu prijedloga entitetskih ministarstava zdravlja i nadležnog odjeljenja Brčko distrikta, a za članove su imenovani Harun Avdagić, Branko Nikolić, Vedran Marčinko, Vanda Marković Peković, Lazar Prodanović, Slobodan Prtilo i Admir Alagić, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara upoznat je o informaciji Pravobranilaštva BiH o arbitražnom postupku po tužbi Nita Gupta, Navina Agarvala i "Aša industris" protiv BiH, radi naknade štete, a u vezi sa ulaganjem u "Krajina osiguranje" iz Banjaluke.

Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora, Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Kancelarijom za zakonodavstvo pokrene pregovore sa nadležnim organima Republike Srpske i pripremi tekst sporazuma o međusobnim pravima i obavezama Savjeta ministara i Vlade Republike Srpske u vođenju arbitražnog postupka u ovom predmetu, a koji će dostaviti Savjetu ministara na saglasnost i ovlaštenje za potpisivanje.

Pravobranilaštvo će u ovom arbitražnom postupku preduzeti sve potrebne pravne radnje radi zaštite imovine i imovinskih interesa BiH, navodi se u saopštenju.

Riječ je o sporu u vrijednosti od 40 miliona dolara u kojem tužioci Nit Gupt, Navin Agarval, te kompanija "Aša industris" iz NJu Delhija navode da su prevareni prilikom kupovine dionica "Krajina osiguranja".

Na sjednici je odlučeno da se Savjet ministara izjasni o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH nakon što Ministarstvo finansija i trezora razmotri sugestije koje su na ovaj zakon u pisanoj formi uputili kabinet predsjedavajućeg, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara.

Savjet ministara usvojio je Zapisnik sa drugog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH koji je održan u Briselu u julu prošle godine, prema kome su pozdravljeni napori BiH da dalje napreduje ka EU.

U zaključcima sa ovog sastanka Savjet EU pozvao je BiH da nastavi i intenzivira napore kako bi se obezbijedilo efikasno sprovođenje Reformske agende za dobrobit građana BiH.

Na sjednici su zadužene sve institucije Savjeta ministara, te pozvani ostali nivoi vlasti u BiH na obaveznu primjenu odredaba iz Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN o sankcijama Sjevernoj Koreji.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključen u decembru 2013. godine, između NJemačke razvojne banke, BiH, FBiH i "Elektroprivrede BiH" u iznosu od 65 miliona evra - vjetroelektrana Podveležje, sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Izmjenama i dopunama prolongiran je rok za povlačenje kreditnih sredstava do kraja naredne godine, te je produžen rok početka otplate kredita za tri godine, odnosno do 30. marta 2020. godine.

Istovremeno je 30. septembar 2030. godine određen kao novi rok za završetak otplate kredita, dok je produženje rokova projekta pokrenuto na zahtjev federalnog Ministarstva finansija, a na inicijativu "Elektroprivrede BiH" iz Sarajeva.

Savjet ministara dodijelio je nagradu za sport BiH za prošlu godinu Bogdanu Tanjeviću, košarkašu i treneru, za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju zemlje.

Ostale vijesti