Šta su prijetnje, a šta šanse za razvoj Banjaluke

Nepovoljan politički ambijent, prijetnja da grad bude samo administrativni centar, neke su od najvećih prijetnji po Banjaluku piše u nacrtu dokumenta Strategije razvoja grada Banja Luka za period 2018. do 2027. godine.

Šta su prijetnje, a šta šanse za razvoj Banjaluke Foto: MONDO/ Vedran Ševčuk

Dokument je još uvijek u fazi izrade (situacione analize), a juče je u okviru aktivnosti na izradi Strategije za naredni desetogodišnji period, formirano Partnerstvo za razvoj grada kao ključni mehanizam za učešće zajednice u upravljanju lokalnim razvojem.

Prema dokumentu, u najveće prijetnje razvoju grada ubrojane su, između ostalog: vjerodostojnost podataka o broju i strukturi stanovnika; prijetnja da Grad (p)ostane samo administrativni centar - izostanak razvoja drugih kapaciteta Grada; pad prihoda od indirektnih poreza zbog male stope privrednog razvoja i vanjskog duga RS; nizak nivo stranih investicija; nedostatak sredstava za ulaganje u privredu i prerađivačku industriju pod povoljnim uslovima; prisustvo sive ekonomije; odlazak mladih i visokokvalifikovanih kadrova; nedovoljno razvijena svijest građana o zaštiti životne sredine; neplanski razvoj prigradskih područja koji ne prati odgovarajući infrastrukturni razvoj; povećanje broja motornih vozila sa istom mrežom saobraćajne infrastrukture; komplikovano, sporo ili nedovoljno jasno zakonodavstvo...

Privrednici

Dokument sadrži podatke o privredi u Banjaluci i rezultate ankete prema kojoj najveće prijetnje privrednici vide u žestokoj konkurenciji i slabom kapacitetu za izlazak na tržište zemalja Evropske unije, neprilagođenosti školskog sistema potrebama privrede, kao i zastarjelosti opreme koja sa velikim troškovima održavanja.

U tabelarnom prikazu ''snaga'' i ''slabosti'' grada, među infrastrukturnim problemima izdvaja se nedovoljna pokrivenost kanalizacionom mrežom jer  oko 40% urbanog dijela grada nije pokriveno kanalizacionom mrežom, a u ruralnim područjima ne postoje izgrađeni kanalizacioni sistemi.

Navodi se problem nedovoljnog broja parking mjesta u centru grada i stambenim blokovima za povećan broj vozila kao i nepostojanje javnog preduzeća za gradski prevoz, gradsku čistoću i zelene površine. Ističe se nedovoljna pokrivenost urbanog dijela grada sistemom daljinskog grijanja, te korišćenje ekološki neprihvatljivih energenata u individualnim ložištima (većinom ugalj lošeg kvaliteta) i niska enenrgetska efikasnost javnih i privatnih objekata. 

U probleme se ubrajaju neadekvatna kontrola kvaliteta vode u lokalnim vodovodima, neuređenost obala i korita rijeke Vrbas i drugih vodotokova, neadekvatno zbrinjavanje opasnog otpada kao i posebnih kategorija otpada (medicinski, animalni i dr.) itd.

U ključne šanse za razvoj grada ubrojane su, između ostalog: dobra saradnja sa republičkim institucijama, čije je sjedište u Banjaluci; prekogranična i regionalna saradnja, blizina tržišta Evropske unije; EU integracije – mogućnosti korišćenje evropskih i međunarodnih fondova i drugih izvora finansiranja; kandidatura za Evropsku prestonicu kulture; Smart City koncept, Green City koncept i izuzetni i diverzifikovani prirodni resursi; veliki energetski potencijal i mogućnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije – naročito termalnih izvora; izgradnja hidrocentrale i mini - hidrocentrala na rijeci Vrbas i pritokama; nezagađena životna sredina (vazduh, voda), razvoj IT industrije i velike mogućnosti za ulaganja u ovaj sektor, razvoj avio-saobraćaja... 

U ono što ide u prilog boljoj budućnosti Banjaluke ubrajaju se ''srednjoevropski duh Grada'', odličan geografski položaj, dobra saobraćajna povezanost sa susjednim zemljama, pozitivan prirodni priraštaj, dobro organizovana Gradska uprava i njen transparentan rad, razvijen IT sektor (naročito privatni), dobra infrastruktura, bezbjednost itd.

Na osnovu odluke Skupštine Grada od septembra 2017. godine, grad je pristupio procesu izrade ove strategije koja je jedan od najvažnijih strateških razvojnih dokumenata, koji bi trebalo da da smjernice budućeg razvoja grada.

Proces izrade se sprovodi u skladu sa Metodologijom za integrisano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), koja je prihvaćena i preporučena od strane Vlade Republike Srpske i Saveza opština i gradova RS. Metodologija predviđa da lokalna uprava kao nosilac procesa izrade najvažnijeg strateško-planskog dokumenta Grada, kao i u procesu implementacije strategije osigura maksimalno uključivanje svih aktera života u lokalnoj zajednici, navedeno je na sajtu Gradske uprave.

Ostale vijesti