Uskoro besplatan mentoring za preduzeća u Srpskoj

Autor:

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske (RARS) produžila je prijavu na Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća, do 20. juna ove godine.

0
A- A A+
jica Foto: JICA arhiva za mondo.ba

Zainteresovanim privrednicima biće besplatno na raspolaganju stručno lice – mentor, koji će raditi direktno sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (50 sati po korisniku) u prostorijama korisnika.

Vlasnik, uprava i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju plan ili projekat razvoja.

"Usluga mentoringa odvija se prema metodologiji agencije RARS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i ima za cilj pružanje podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća u 2018. godini realizuje se preko lokalnih razvojnih agencija (LRA) i jedinica lokalnih samouprava (JLS), koje imaju svoje sertifikovane mentore", saopšteno je iz RARS-a.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća, koja posluju do tri godine i zrela preduzeća sa poslovanjem dužim od 3 godine, a koja se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Pravo učešća na javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa i ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Javni poziv i drugi prateći obrasci za prijavu dostupni su na sajtu Agencije - www.rars-msp.org.

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i pečatirane sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu (svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku), na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org sa naznakom: „Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2018. godini.“

Javni poziv je produžen do 20. juna 2018. godine do 24 časa.

Za detaljnije informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Agenciji putem elektronske adrese mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

Ostale vijesti