FBiH: Dogovorili zakon o izbornim jedinicama

Autor:

Predstavnici SDA, SBB-a, SDP-a i DF usaglasili su zajednički prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH.

0
A- A A+

Ovaj zajednički prijedlog je usaglašen nakon posljednjeg sastanka sa predstavnicima međunarodne zajednice, a njime bi, kako je navedeno, trebalo da bude ispoštovana presuda Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića u vezi sa izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, javlja Klix.

Ovaj zakonski akt predstavnici SDA, SBB, SDP i DF bi trebalo da potpišu u ponedjeljak, 18. juna, a predviđeno je da ga šefovi poslaničkih klubova dan kasnije predlože na redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Ovo zakonsko rješenje, koje bi trebalo da podrži i Naša stranka, zasniva se na zakonskom rješenju koje su već ranije predložili klubovi SDP-a i DF-a u Predstavničkom domu. Uz određene modiFikacije, podržali su ga i SBB i SDA.

Zakon se sastoji od dva dijela - prvi uređuje izborne jedinice i broj mandata u njima za Predstavnički dom federalnog Parlamenta, u skladu sa demokratskim principima vrijednosti glasa i jednakosti građana u ostvarivanju prava da biraju svoje predstavnike pod jednakim uslovima.

Drugi dio zakona uređuje broj i strukturu delegata Doma naroda u skladu sa Ustavom FBiH i principima sadržanim u presudi Ustavnog suda BiH po apelaciji LJubića, kojom je utvrđeno da je potrebno mijenjati imperativnu odredbu Izbornog zakona kako bi svaki konstitutivni narod dobio jedno mjesto u kantonalnim skupštinama.

Broj i struktura delegata u Domu naroda utvrđeni su u skladu sa odredbom Ustava FBiH, koja predviđa da će svaki konstitutivni narod iz svakog kantona dobiti najmanje jedno mjesto, ukoliko postoji najmanje jedan takav poslanik u zakonodavnom tijelu kantona, kao i sa popisom stanovništva iz 1991. godine, kao osnovom za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke do sprovođenja Aneksa 7.

Osim toga, predloženo je da se ovim zakonom omogućava rješenje situacije u slučaju nedostatka delegata u nekom klubu i to samo u ovom izbornom ciklusu ili do promjene Ustava FBiH.

Zakon je, kako je navedeno, usklađen sa mišljenjem Venecijanske komisije, koje je dostavljeno Ustavnom sudu BiH u sklopu rasprave u predmetu po zahtjevu Bože LJubića, a u kojem je preporučeno da se rješenje ovog pitanja traži u okviru pravilnog tumačenja i primjene odredbi Ustava FBiH.

SDA, SBB, SDP i DF su se, kako je saopšteno, odlučile na ovaj korak, nakon što je tokom niza sastanaka sa predstavnicima međunarodne zajednice i Venecijanske komisije istaknuto da se ovo pitanje može riješiti i u federalnom Parlamentu.

Ovim strankama se neće priključiti HDZ BiH, koji ima drugačije principe rješenja presude u predmetu Bože LJubića, ali i drugih presuda koji se tiču izbornog zakonodavstva.

Ostale vijesti