Evropska komisija proslijedila BiH dodatna pitanja

Autor:

Evropska komisija danas je proslijedila dodatna pitanja s ciljem pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije pri Savjetu ministara.

0
A- A A+
eu, zastava eu Foto: MONDO/Danijela Pašić

Dodatna pitanja čine 20 odsto pitanja iz Upitnika dostavljenog u decembru 2016. godine, a sličan odnos dodatnih i pitanja u Upitniku imale su i države u regionu.

Najviše dodatnih pitanja, 106, odnosi se na politički kriterijum, dok je u ekonomskom kriterijumu Evropska komisija postavila 33 dodatna pitanja.

U saopštenju je navedeno da slijede i poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14 - Transportna politika (39), te poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura (36).

"Prva aktivnost Direkcije za evropske integracije biće prevod dodatnih pitanja sa engleskog jezika. Nakon toga će ona biti unesena u informacioni sistem za podršku pripremi odgovora na Upitnik, a zatim će nadležne institucije pripremati doprinose za cjelovite odgovore BiH", navedeno je u saopštenju.

U nastavku realizacije ovog posla, doprinose nadležnih institucija tehnički će finalizovati radne grupe i po potrebi ostala tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija.

U saopštenju se dodaje da je svrha dodatnih pitanja da pojasne prethodno dostavljene odgovore, konstatuju promjene u odnosu na odgovore na Upitnik i uključe podatke za prošlu godinu koji ranije nisu mogli biti prikupljeni.

Dodatna pitanja na engleskom jeziku dostupna su na veb stranici http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_strategija/Upitnik/upitnik/default.aspx?id=20070&langTag=bs-BA.

Tagovi:

Ostale vijesti