Šume RS: Višak radnika braće jagode i gljive?

Autor:

Nacrt novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uznemirio je radnike ovog javnog preduzeća.

0
A- A A+
Ilustracija Foto: Siniša Stanić/MONDO Ilustracija

Višak od oko hiljadu radnika u šumskim gazdinstvima Uprava “Šuma Republike Srpske” planira da raspodijeli u posebnu organizacionu jedinicu koja bi se bavila privređivanjem u lovstvu, turizmu i ostalim djelatnostima u šumarstvu – ljekovito, jestivo i aromatično šumsko bilje, šumski plodovi, gljive.

Sindikat se oštro protivi, okrivljujući upravu da sve radi u tajnosti, s ciljem otpuštanja radnika koje je upravo ona primila.

Namjeru da formira posebnu organizacionu jedinicu koja bi se bavila privređivanjem u lovstvu, turizmu i ostalim djelatnostima u šumarstvu Uprava je objelodanila u Nacrtu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ”Šumama RS” koji je u posjedu portala Capital.

U Nacrtu se, između ostalog, navodi da se poslovi i radni zadaci iz nadležnosti preduzeća organizuju preko Direkcije u sjedištu preduzeća i Odjeljenju Direkcije preduzeća u Banjaluci, te u 30 organizacionih dijelova.

Organizacioni dijelovi su 26 šumskih gazdinstava, Istraživačko-razvojni i projektni centar, Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju, Centar za gazdovanje kršom i Šumarska kuća ”Ognjište” Jahorina.

Izvršenje poslova i radnih zadataka Direkcije preduzeća organizuje se preko više sektora, službi i odjeljenja.

Ono što je radnicima „upalo u oči“ svakako je dio Nacrta Pravilnika u kojem je navedeno da je nadležnost Službe za unapređenje i koordinaciju proizvodnje, između ostalog, i „unapređivanje rada i privređivanje u lovstvu, turizmu i ostalim djelatnostima u šumarstvu – ljekovito, jestivo i aromatično šumsko bilje, šumski plodovi, gljive i drugo“.

„Ako se formira posebna organizaciona jedinica vezana za ostale šumske proizvode, ovaj posao će biti u okviru te organizacione jedinice“, navedeno je u Nacrtu Pravilnika.

Radnici se bune

Za radnike u ovom javnom preduzeću, koji tvrde da se za “Šume” sprema scenario “Željeznica RS” i cjepkanje preduzeća, predloženi Pravilnik je neprihvatljiv. Ističu da namjera Uprave da primjeni “evropske standarde” znači da će višak biti oko 1.500 radnika.

Predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS Vlado Pavlović rekao je da iz planirane reorganizacije proizilazi da je 1.500 radnika viška, a da je upravo taj broj radnika primila sadašnja Uprava „Šuma“, koja sada planira reorganizaciju.

„Prave scenario „Željeznica“. Tražićemo da takvu vrstu reorganizacije ne može da sprovede Uprava koja je i napravila probleme. Oni ne traže pregovore, nego su Pravilnik dali direktorima u organizacionim dijelovima, sindikat su zaobišli“, kaže Pavlović.

Namjeru Uprave da višak radnika prebaci u „sporedne“ organizacione dijelove potvrdila je i predsjednik Nadzornog odbora “Šuma Republike Srpske” Biljana Marković koja je rekla da očekuje da komisija koja se bavi sistematizacijom sve usaglasi i završi do kraja ovog mjeseca.

„Apsolutno ne postoji nikakva namjera da se bilo ko od radnika ostavi bez posla. Postoji samo namjera da se na najbolji mogući način organizuje rad unutar preduzeća i da se na neki način gazdinstva grupišu“, rekla je Markovićeva.

Ovo je samo nacrt

Dodala je da će postojati mala, srednja i velika gazdinstva, razvrstana po vrsti drveta i površini.

„U okviru toga su tri centra drugačija po svojim karakteristikama. To je radna verzija Pravilnika i nije usvojena. Ne vidim razlog zbog čega se radnici bune. Istina je da se planira jedinica koja će se baviti sporednim djelatnostima, ali ni tome se nije pristupilo ad hoc. Organizovan je skup ljudi sa šumarskih fakulteta i ljudi koji imaju pozitivna iskustva u tim sporednim šumskim djelatnostima, od bavljenja biomasom, gljivama…, da vidimo na koji način bi se to moglo organizovati i kako iskoristiti šumska bogatstva. Namjera je da ljudi koji sjede po kancelarijama u administraciji, nemaju šta da rade, imaju dupla radna mjesta stvarno dobiju radno mjesto na kojem će moći da zarade svoju platu“, naglasila je Markovićeva.

Dodala je da će se posebne organizacione jedinice za sporedne djelatnosti formirati od gazdinstva do gazdinstva i da „neće na Romaniji brati ljekovito bilje, koje ima u Hercegovini“.

Ostale vijesti