Medijacijom protiv maloljetničke delikvencije

Autor:

Novina u sistemu socijalne zaštite i maloljetničkog pravosuđa su edukacije za stručne radnike u oblasti posredovanja pri sprovođenju vaspitnih preporuka, novog metoda medijacije.

0
A- A A+
maloletni, delikventi, zavod, dom, žuta, zgrada Foto: Mondo/ Stefan Stojanović

"Cilj medijacije u krivičnom postupku jeste da maloljetni prestupnik ne ulazi u postupak sudova i tužilaštava i ne doživljava stres, već da se na njega pokuša vaspitno djelovati kroz preporuke i izvinjenje oštećenom, te naknadu eventualne štete", rekla je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Branka Sladojević.

Ona je pojasnila da su medijaciji podložna samo blaža krivična djela, o čemu će odlučivati sudovi, u saradnji sa tužilaštvima, policijom i centrima za socijalni rad.

Prema njenim riječima bitno je da tokom medijacije, odnosno susreta sa oštećenim, dijete ima podršku stručnog radnika, te da uvidi svoju grešku i vidi kako se osjeća oštećeni, koji mu je opet kroz rad sa stručnim radnikom, spreman oprostiti.

Ona je rekla novinarima u Banjaluci, prije početka regionalne edukacije za stručne radnike centara za socijalni rad u okviru oblasti posredovanja pri sprovođenju vaspitnih preporuka, da će ovaj novi metod - medijacija između oštećenog i krivca, koji je reguliusan zakonom, nakon edukacija biti primjenjiv u praksi.

"Ovakve edukacije predstavljaju novinu u sistemu socijalne zaštite i maloljetničkog pravosuđa, a njihovo održavanje u velikoj mjeri će uticati na jačanje kompetencija stručnih radnika centara za socijalni rad, kao i na sveukupnu prevenciju maloljetničkog prestupništva, jačanje djece i porodica i pružanje podrške u očuvanju osnovnih društvenih vrijednosti", naglasila je Sladojevićeva.

Ona je dodala da je program pripremljen uz podršku Unicefa u BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske i pravosudnih institucija.

Sudija za maloljetnike Osnovnog suga u Banjaluci Dragan Uletilović kaže da je maloljetničko prestupništvo u BiH u stagnaciji, te da je, uglavnom, riječ o krivičnim djelima protiv imovine, ali i krivičnim djelima sa elementima nasilja.

Član Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović vjeruje da će se uspjeh medijacije iz drugih oblasti prenijeti i na ovu između oštećenog i maloljetnog prestupnika, kao što je trend u zemljama sa dužom tradicijom u primjeni medijacije u krivičnom postupku.

On kaže da se očekuje i smanjenje broja ponavljanja krivičnog djela jer će doći do direktne komunikacije između oštećenog i maloljetnog prestupnika, te do njihovog pomirenja i rehabilitacije obje strane, tako da poslije neće dolaziti do krivičnih djela.

"U više od 90 odsto medijacija u drugim oblastima postiže se sporazum, stranke se dogovore i više od 90 odsto tih sporazuma se dobrovoljno sprovodi", rekao je Živanović.

Ova aktivnost dio je projekta "Pravda za svako dijete" s ciljem jačanja uloge sistema socijalne zaštite u prevenciji maloljetničkog prestupništva. 

Ostale vijesti