Prijave zloupotrebe registracije birača

Autor:

Centralna izborna komisija BiH danas će dostaviti Tužilaštvu BiH informaciju o mogućem počinjenju krivičnog djela u postupku registracije birača za glasanje poštom koja obuhvata oko 150 lica.

0
A- A A+

Portparol CIK-a Maksida Pirić izjavila je da informacija obuhvata službene zabilješke Policijske uprave Odžak koje se odnose na tri lica iz ove opštine, te prijavu jednog fizičkog lica iz Orašja koje je prijavilo četiri lica sa ličnim podacima koje je neko mimo njihove volje registrovao za glasanje putem pošte.

"Ovo fizičko lice navodi i imena dodatnih 137 lica bez ličnih podataka za koje se sumnja da su njihovi lični podaci, odnosno izborna volja zloupotrijebljeni", rekla je Pirićeva novinarima nakon sjednice Komisije.

Prema njenim riječima, Tužilaštvu će biti dostavljena i informacija dobijena iz Gradske izborne komisije Doboj o pet lica u Doboju koja su prijavila da ih je neko mimo njihove volje registrovao za glasanje poštom.

Informacija CIK-a Tužilaštvu sadrži i 50 pojedinačnih prijava lica koja su se javila Komisiji mejlom ili telefonom da su registrovana za glasanje poštom, a da to nisu lično uradila.

Portparol CIK-a precizirala je da je Komisija do sada primila oko 270 prijava o mogućim zloupotrebama u procesu registracije za glasanje putem pošte i da one svakodnevno pristižu.

Pirićeva je dodala da je CIK na današnjoj sjednici zbog mogućih zloupotreba prilikom registracije glasača putem pošte usvojio zaključak da opštinskim i gradskim izbornim komisijama budu dostavljeni birački spiskovi za te opštine, odnosno gradove lica registrovanih za glasanje putem pošte, a koji će sadržavati ime, prezime, datum i mjesto rođenja tih lica.

"Opštinske, odnosno gradske izborne komisije biće zadužene da te spiskove učine dostupnim gradovima i da o zloupotrebama ako ih ima obavijeste CIK do 6. oktobra. Ukoliko se takva lica pojave na dan izbora, do ponoći tog dana CIK treba da bude obaviješten", precizirala je Pirićeva.

Kada je riječ o brojanju glasova birača koji glasaju putem pošte, Pirićeva je navela da će birački paketi biti primljeni u Glavni centar za brojanje u Sarajevu, ali da će verifikacija i brojanje glasačkih paketa uslijediti nakon što CIK dobije biračke spiskove o glasanju na nepotvrđenim listićima i informacije o eventualnim zloupotrebama glasanja putem pošte.

"Sve odluke o načinu brojanja listića koji dođu izvan BiH CIK će donositi na narednim sjednicama", dodala je Pirićeva.

Ona je naglasila da je opredjeljenje CIK-a da oni glasački paketi koji dođu izvan BiH, a za koje postoji i najmanja sumnja zloupotrebe, neće biti brojani.

Izborni zakon, podsjetila je Pirićeva, propisuje da ukoliko se u procesu objave izbornih rezultata utvrde nepravilnosti koje mogu da utiču na izbore, CIK može da poništi izbore ne samo na nekom biračkom mjestu, nego za kategorije birača koji su glasali putem pošte.

Kada je riječ o informaciji da razlika između izdatih ličnih karata i broja birača u centralnom biračkom spisku iznosi skoro 250.000, Pirićeva je rekla da CIK nema sumnje u tačnost biračkog spiska.

Ona je objasnila da nevažeća lična karata ne znači da birač nema biračko pravo, odnosno da neko ima biračko pravo ako je državljanin BiH i ima prijavljeno mjesto prebivališta u BiH te ako je stariji od 18 godina.

"Sa nevažećom ličnom kartom ne može se ostvariti biračko pravo u smislu glasanja na biračkom mjestu, ali se može glasati sa važećim indentifikacionim dokumentom kao što su vozačka dozvola i pasoš", dodala je Pirićeva. 

Ostale vijesti