Univerzitet u Banjaluci nagrađuje nastavnike

Autor:

Univerzitet u Banjaluci raspisao je Konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjaluci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti u 2017. godini.

0
A- A A+

Nagrade se daju u dvije kategorije:

1) novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada,

2) novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta.

Ukupan novčani fond za novčane nagrade iznosi do 50.000,00 KM, a rok za prijave je osam dana.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, zajedno sa traženim dokumentima na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjaluci.

Odluku o raspisvanju ovog konkursa, donio je Upravni odbor Univerziteta u Banjoaluci, na 18. sjednici održanoj 5. oktobra 2018. godine. Odluku o raspisivanju konkursa, a koja je objavljena na internet stranici Univerziteta možete pročitati na ovom linku.

Ostale vijesti