Žarko Marković, tačdaun

Stisnimo se, sve je to politika

5

Kako su državni parlamentarci dramatično poboljšali statistiku i rezultate.