Centralna izborna komisija BiH odluke donosi samo i isključivo na osnovu činjenica i dokaza, a ne na osnovu...