Političari "superstarovi", firme bez radnika

Autor:

Kratki brifing iz današnjih novina.

Političari "superstarovi", firme bez radnika Foto: Vesna Kerkez, mondo.ba

NAJZAGAĐENIJE RIJEKE U BIH SU...

Najzagađenije rijeke u Bosni i Hercegovini su Bosna, Spreča, Miljacka i Željeznica, podaci su Centra za životnu sredinu RS, prenose Nezavisne novine.

Najviše zagađenja, kako navode ekolozi, dolazi iz otpadnih komunalnih voda iz naseljenih zona i industrije, te divljih deponija. Ekolozi upozoravaju i da svaka, pa i najmanja promjena fizičkog i hemijskog kvaliteta vode utiče na organizme koji u njoj žive.

"Svaka promjena uslova ima negativan uticaj na biljni i životinjski svijet i nerijetko dovodi do izumiranja određenih vrsta", navode iz Centra.

Jedna od aktivnosti Agencije za vodno područje rijeke Save je monitoring kvaliteta površinskih voda u slivnom području Save u Federaciji BiH.

BUJAJU FIRME BEZ RADNIKA

Čak 220 firmi koje imaju jednog ili nemaju nijednog radnika osnovano je u Srpskoj za pet godina čime je broj tih preduzeća dostigao 2.039.

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) na kraju 2012. godine u RS je bilo 1.819 preduzeća koja su imala jednog radnika ili uopšte nemaju zaposlenih. Njihov rezultat poslovanja i bez radne snage je bio pozitivan i zajedno su bile u plusu 31,87 miliona maraka, piše Glas Srpske.

Samo godinu kasnije broj ovih preduzeća je povećan za 66, a taj trend pratila je i veća dobit za sedam miliona. Blagi pad broja ovih preduzeća evidentiran je jedino u 2014. godini, na čijem kraju ih je bilo 1.873. U toj godini njihova dobit iznosila je 22,95 miliona, što je za skoro 16 miliona maraka manje u odnosu na 2013. godinu.

Ekonomisti objašnjavaju da se rast broja ovih preduzeća može dovesti u vezu i sa promjenama navika potrošača i društva, jer se usljed tih promjena smanjuje broj potrebne radne snage, a istovremeno povećava broj usluga.

POLITIČARI DOMINIRAJU NA TELEVIZIJI

Političari u BiH su već nekoliko godina zvijezde, što pokazuje i da se gotovo trećina emitovanog sadržaja na TV stanicama odnosi na emisije informativno-političkog karaktera, prenosi EuroBlic.

Po zvaničnim podacima, televizijske kuće u BiH već godinama najviše emituju program u kojem su glavni glumci političari. Tako je, po posljednjim podacima, 51 televizijska kuća u 2016. godini emitovala oko 4,7 miliona minuta informativno-političkog programa, dok je recimo, dječijeg, omladinskog i obrazovnog programa prikazano oko 2,1 miliona minuta. Sportskog sadržaja je najmanje - 873.044 minuta dok je marketing bio zastupljen nešto više od milion minuta.

Tagovi:

Ostale vijesti