Ministarstvo RS: 650.000 KM za kulturu

Autor:

Za sufinansiranje projekata iz oblasti filma, pozorišta, književnosti, muzike, vizuelne umjetnosti, kulturnog nasljeđa predviđeno 650.000 KM... Konkurs otvoren do 10. maja

0
A- A A+
Vlada RS Foto: Vedran Ševčuk, Mondo.ba

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi Srpske za ovu godinu sa planiranim iznosom od 650.000 KM i javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u ovoj godini sa planiranim iznosom od 40.000 KM.

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Srpske, raspisano je osam pojedinačnih konkursa iz oblasti kulture i umjetnosti i to iz filmske umjetnosti, pozorišne umjetnosti, književnih manifestacija, izdavaštva, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, vizuelne umjetnosti i multimedije, kulturnog nasljeđa i kulturno-umjetničkog amaterizma, te projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske.

Novina u odnosu na prethodne godine je da će biti sufinansirani projekti iz oblasti kulturnog nasljeđa koji se odnose na promociju i popularizaciju, odnosno istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa, saopšteno je iz Ministarstva.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 70 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Iz Ministarstva je saopšteno da će procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno i odredaba o načinu bodovanja projekata, vršiti stručna komisija koju će imenovati ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture, te neće biti uzete u razmatranje neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave.

Više informacija o konkursu i samoj proceduri, te najčešće postavljanim pitanjima sadrži Vodič kroz javne konkurse za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umjetnosti, koji je dostupan uz prateću dokumentaciju.

Svi konkursi, uz prateće neophodne obrasce za prijavu i obrasce za procjenu kvaliteta prijavljenih projekata, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske - na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Konkursi ostaju otvoreni do 10. maja.

Tagovi:

Ostale vijesti