Gradsko područje Trebinja nacionalni spomenik BiH

Autor:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je četiri nova dobra nacionalnim spomenicima BiH.

0
A- A A+

trebinje, centar Foto: mondo.ba

To su Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara, istorijsko gradsko područje Trebinja, graditeljska cjelina – crkva Sv. Jovana Krstitelja zajedno sa pokretnim naslijeđem i pravoslavnim grobljem u Donjem Vrbnu, spomenik – Husinski rudar (Spomenik rudarima palim u Husinskoj buni i revoluciji), saopšteno je iz Komisije.

Takođe, članovi Komisije su zaključili da se istorijska građevina – stambeno-poslovni objekt Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu i arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara uvrste na Listu ugroženih spomenika BiH.

Usvojene su i izmjene i dopune Odluke o proglašenju mjesta i ostataka – Avdića džamija u Plani, opština Bileća, nacionalnim spomenikom.

"Prvobitna odluka za ovo dobro odnosila se na zaštitu mjesta i ostataka. Objekt je u međuvremenu u cijelosti rekonstruiran i revitaliziran te se izmjenama i dopunama odluke štiti kao graditeljska cjelina sa novim mjerama zaštite", saopšteno je.

Pored toga, na protekloj sjednici usvojena je izmjena i dopuna Odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Aškenaski hram u Sarajevu, nacionalnim spomenikom BiH.

Izmjena i dopuna odluke odnosi se na pokretno naslijeđe koje je ovom izmjenom uvršteno u predmetnu odluku. Dakle, pored objekta Aškenaskog hrama, štite se i bogoslužbene knjige (dvije Tore) koje su u upotrebi (košer) i čuvaju se u ovom hramu.

Donesena je odluka i o neispunjavanju kriterija za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH - džamija u Jelovče selu u Gradačcu, džamija Novalići Gradačac i džamija Mionica Centar (Gazijska džamija) u Gradačcu.

Pored toga, Komisija je usvojila Odluku o produženju režima zaštite za četiri dobra sa Liste peticija, saopšteno je.

Tagovi:

Ostale vijesti