GIS Laboratorija PMF-a u na svjetskoj mapi

Autor:

Laboratorija za GIS Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci obilježila je, kao jedina institucija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine "Svjetski GIS dan" (Geografski informacioni sistemi).

GIS su u posljednjim godinama nezaobilazni kada se govori o upravljanju prostorom i prostornim strukturama, kao i o vizualizaciji u obliku digitalnih karata, a svoju primjenu našli su u velikom broju institucija i organizacija kao što su geodetska uprava, lokalne uprave, agencije za vode, preduzeća koja se bave upravljanjem šumama, saobraćajem, ekologijom, prostorno-planerskim organizacijama i slično.

Iako GIS tehnologije u svijetu imaju ogroman značaj, kod nas su na niskom nivou. Zbog toga se Laboratorija za GIS i pridružila obilježavanju "Svjetskog GIS dana" u formi otvorenih vrata kako bi na najbolji način promovisala GIS tehnologije.

Ostale vijesti