Česi daju milion evra za sigurniju hranu u BiH

BiH u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom realizuje projekat vrijedan milion evra kako bi se ojačao sistem kontrole sigurnosti hrane u BiH. Ambasador Češke kaže kako je naša hrana ukusnija, ali treba biti sigurnija.

0
A- A A+

 Nerijetko smo svjedoci određenih propusta kada je u pitanju sigurnost hrane u BiH, a priznaćete sigurnost hrane bi trebala biti prioritetna stvar u današnjem društvu kada se na policama trgovina može pronaći pregršt raznih proizvoda. 

Cilj projekta, koji je danas predstavljen, je jačanje svih institucija u sistemu kontrole sigurnosti hrane u BiH, sa naglaskom na pesticide, đubriva, salmonelu i aditive, a zasniva se na trenutnim prioritetima partnerskih organizacija i u skladu je sa preporukama Evropske komisije za poboljšanja u ovoj oblasti.

„Ovaj projekat će sadržati niz aktivnosti na jačanju kapaciteta institucija, što finansira Republika Češka preko svoje razvojne agencije. To je podrška laboratorijama, inspektoratima iz oblasti prehrambenih aditiva kao jednog vrlo bitnog segmenta iz oblasti bezbjednosti hrane. Cilj je da poslije ovog projekta dobijemo jačanje kapaciteta laboratorija, da prođu dodatnu obuku iz ispitivanja hrane na aditive a takođe i nadležni inspekcijski organi u vezi uzorkovanja namirnica. Vrlo bitan segment je da dođemo do plana ispitivanja hrane“, rekao je Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane u BiH.

Brenjo ističe da, kada je u pitanju trenutna sigurnost hrane koju jedemo, na nivou zemalja regije, ali i ne mnogo lošija od šireg regiona. Slaže se da je sistem bezbjednosti hrane nešto na čemu treba konstantno raditi.

„Sistem bezbjednosti hrane je jedan komplekasn sistem na čemu treba raditi, zato je vrlo bitno da sve ove segmente ojačamo. Nije lako ispratiti sve propise koji se donose u Evropi i implementirati u naše zakonodavstvo, zato moramo to jačati da bi došli do toga da ta bezbjednost po potrošače bude svake godine sve bolja“, kaže Brenjo i dodaje da je posljednjih mjesec dana aktuelan akrilamid, koji je nedavno pronađen u konditorskim proizvodima iz Srbije, a koji su vraćeni sa Hrvatske granice.

„Posljednjih mjesec dana je aktuelan akrilamid, prije svega jer je Hrvatska počela vršiti dodatna ispitivanja u hrani. To je sastojak koji se ne dodaje u hranu već nastaje u samom tehničko- tehnološkom procesu proizvodnje. To se dešava kod proizvodnje hrskavih jela, poput keksa, krekera, a sada će se vršiti analize u proizvodnji gdje su date i preporuke za malo niže temperature pri proizvodnji kako bi se izbjeglo stvaranje akrilamida“, naglasio je Brenjo.

Da ovo nije prvi put da Češka pomaže kod usklađivanja evropskih normi u BiH, pokazuje i projekat „Farma 1“ koji je omogućio izvoz namirnica životinjskog porijekla u zemlje EU.

„Češka razvojna agencija je prije svega pomogla laboratorijama da se akredituju za metode koje su bile potrebne da bi se ti proizvodi izvozili iz BiH. 2012 godine mi smo u BiH radili samo 12 odsto tih analiza, a prošle godine smo uradili 56 odsto, što je značajan napredak. Što se tiče ovog projekta koji će trajati tri godine, mi smo se opredijelili za kontrolu salmonele u primarnoj proizvodnji, što je vrlo bitno za ispunjavanje uslova za izvoz mesa peradi i njihovih proizvoda i jaja“, kazao je Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Ovaj projekat će imati i pozitivan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu, zahvaljujući jačanju sistema integralne zaštite bilja i okolinski odgovornih praksi, što će doprinijeti smanjenju opterećenja okoliša poljoprivrednim hemikalijama. 

„Ovaj projekat se u principu tiče svih institucija koje su zadužene za bezbjednost hrane, znamo svi da je ishrana jedan niz koraka u kojem postoji jako mnogo rizika koji se ne mogu u potpunosti eliminisati ali mogu se svesti na najmanju moguću mjeru. Ono što je važno za Srpsku je da je projektom predviđena snažna podrška inspekcijskim službama, našim laboratorijama koje se bave kontrolom hrane i mi se nadamo da će nakon završetka ovog projekta naše institucije biti osnažene a naši potrošači bezbjedniji i da ćemo stvoriti uslove za nastavak ovih aktivnosti. Kada  govorimo o bezbjednim količinama aditiva u hrani u nekim situacijama imamo nešto strožije uslove u odnosu na Evropsku Uniju, ali u većini slučajeva su ti kriterijumi izjednačeni, a u nešto manjem obimu su lošiji. Cilj nam je da zakonsku regulativu u BiH uskladimo u najvećoj mogućoj mjeri sa zakonskom regulativom EU“, izjavio je Boris Pašalić, pomoćnik Ministra za poljoprivredu, šumarstvo o vodoprivredu RS.

Amasador Češke izrazio je zadovoljstvo ovim projektom koji se realizuje kroz podršku Češke razvojne agencije i naglasio da je osnovni cilj da se proizvođačima iz BiH omogući izvoz proizvoda u zemlje EU.

„Cilj projekta je da omogući proizvođačima hrane da postignu takav nivo izlazne kontrole da bi svoje proizvode mogli da plasiraju na tržište Evropske Unije. Projekat je vrijedan milion evra a trajaće tri godine. Razvojna pomoć Republike Češke prema BiH će se nastaviti u sljedećim godinama, a trajaće minimalno do 2023. godine“, rekao je Jakub Skalnik, ambasador Češke u BiH i dodao da je cilj da proizvodi iz BiH dobiju potrebne certifikate, odnosno potvrde akreditovanih laboratorija da ispunjavaju određene uslove, što trenutno nije slučaj.

Ambasador Češke nam je na kraju otkrio kako mu je u poređenju hrane iz EU i BiH, ipak malo draža ova naša.

„Kao korisnik hrane u BiH ne primjećujem veliku razliku između hrane iz EU i ove ovdje, mogu čak reći da je dosta hrane ukusnije u BiH nego u Češkoj“, istakao je Skalnik.

Pratite MONDO na Facebooku, Twiteru ili Instagramu!

Ostale vijesti