Ne smiju da vam traže ličnu kad kupujete plin!

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Upravi za indirektno oporezivanje BiH traženje ličnih podataka od kupaca plina za domaćinstvo, što je UIO zahtjevala od pravnih lica kroz Evidenciju o prometu plina za domaćinstva

0
A- A A+

Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka utvrdila je da UIO BiH od pravnih lica koja vrše uvoz i/ili prodaju tečnog naftnog plina zahtijeva da vode 'Evidenciju o prometu tečnog naftnog plina' koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, a u kojoj se za fizička lica upisuju sljedeći podaci: ime i prezime kupca, adresa i mjesto stanovanja, ID/PIB broj kupca, broj računa i prodata količina.

"U postupku je utvrđeno da ne postoji zakonski osnov za obradu JMBG fizičkih lica te da pozitvni zakonski propisi koji su u primjeni u BiH ne daju ovlaštenje pravnim licima da vrše identifikaciju kupca prilikom kupovine robe“, rekao je za MONDO Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Shodno tome ova Agencija je donijela rješenje kojim je Upravi za indirektno oporezivanje BiH zabranjeno da od pravnih lica koja uvoze i/ili prometuju tečni naftni plin zahtjeva da obrađuju lične podatke kupaca plina za domaćinstva.

„Pored rješenja kojim se zabranjuje traženje ličnih pdataka, Upravi za indirektno oporezivanje BiH je naloženo da pravnim licima koja uvoze i/ili prodaju ovaj plin naloži brisanje i uništavanje ličnih podataka kupaca plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila“, istakao je Kovačević.

Podsjećamo, primjenom Zakona o akcizama, o čemu smo ranije pisali, Uprava za indirektno oporezivanje BiH od „pumpadžija“ zahtijeva vođenje 'Evidencije o prometu plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila', pri čemu su kupci morali dati lične podatke kao dokaz da plin kupuju za domaćinstvo.

Tagovi:

Ostale vijesti