Dušica Šolaja: Politika nije (samo) muški posao

Dušica Šolaja, kandidatkinja SNSD-a za poslanicu u Narodnoj skupštini RS naša je današnja sagovornica u kratkom "selfie" intervjuu.

Dušica Šolaja: Politika nije (samo) muški posao Foto: Dušica Šolaja/selfi

I njoj smo postavili tri naizgled banalna, ali suštinski važna pitanja, kada je riječ o ženama u politici.

- Kako biste podstakli žene u BiH da se više bave politikom?

Za žene je važno da shvate da pored velikog značaja u porodici, važan je i njihov angažman u društvu, preduzetništvu i svakako politici. Smatram da konstantno moramo raditi na razbijanju još uvijek prisutnih stereotipa da je politika isključivo muski posao.

- Koji je bio Vaš razlog da počnete da se bavite politikom?

Moj motiv je bila svijest o tome da je važno učestvovati u donošenju odluka na svim nivoima - od mjesne zajednice pa dalje, ali i potreba da kroz politiku pokušam da promijenim stvari na bolje.

- Ko vam je od političara iz suprotnog tabora najsimpatičniji i zašto?

Dr. Milan Svraka (PDP), kolega koji ima konstruktivne diskusije.

/Selfi-intervju je rubrika u kojoj će kandidati na ovogodišnjim izborima odgovarati na dva-tri ista pitanja redakcije Monda. Sagovornici su i autori fotografija/

Pročitajte i:

Zemlja nam je u teškoj moralnoj krizi

"Žene najviše glasaju, zato treba i da odlučuju"

Miroslav Brčkalo: Evo zašto se bavim politikom

Igor Žunić: Evo zašto se bavim politikom

Ostale vijesti