Banjaluka: Odabrani projekti za sufinansiranje UG

Autor:

Komisija za ocjenu i izbor projekata udruženja građana (UG) odabrala je 14 projekata, koji će biti sufinansirani iz budžeta Grada Banjaluka u ovoj godini.

0
A- A A+
gradska uprava, opština, banjaluka Foto: MONDO/Vedran ŠevčukUdruženja kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata su:

Oblast - Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva:

1. Udruženje kreativaca „Draganin vrt“ za realizaciju projekta „Aktivno socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva“- 1.500 KM;

Oblast – Unapređenje socijalnog uključivanja lica sa invaliditetom:

2. Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“ za realizaciju projekta „Kreativne radionice, radionice reciklaže i tretmanske radionice za lica iz autističnog spektra“ - 3.624 KM;

3. Udruženje roditelja i lica sa posebnim potrebama „Hrabro srce“ Banjaluka za realizaciju projekta „Ja i svijet oko mene“ - 3.000 KM;

4. Udruženje gluvih i nagluvih regije Banjaluka za realizaciju projekta „Predstava na temu - Zanemarimo razlike“- 2.876 KM;

5. Gradska organizacija slijepih Banjaluka za realizaciju projekta „Brajevo pismo - put kasnije osljepljelih kroz život“- 3.300 KM;

6. Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom „Moja luka“ za realizaciju projekta „Kreativne radionice u dnevnom centru Moja luka“ - 2.500 KM;

7. Udruženje distrofičara regije Banjaluka za realizaciju projekta „Standardizacija servisa podrške za lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici“ - 2.380 KM;

Oblast - Društvena briga o djeci:

8. Udruženje porodica sa četvoro i više djece grada Banjaluka za realizaciju projekta „Zdrava okolina – zdrava djeca“ -3.200 KM;

9. Udruženje „Porodična mreža“ za realizaciju projekta „Za bezbjedan internet, za bezbjedno djetinjstvo-Stop dječijoj pornografiji!“- 1.780 KM;

10. Udruženje građana Centar za edukaciju „Tvoja riječ “ za realizaciju projekta „Biblioteka igračaka“ - 1.500 KM;

11. Udruženje roditelja djece oboljelih od malignih bolesti „Iskra“ za realizaciju projekta „Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima kroz rad“ - 4.169 KM;

12. Udruženje građana „Budi drugačiji“ za realizaciju projekta „Zeleni park mladih“ - 4.100 KM;

13. Centar za porodicu „Svjetlice“ za realizaciju projekta „Dobro i naopako“ -2.500 KM;

Oblast – Edukacija i osnaživanje udruženja građana za pisanje projektnih prijedloga:

14. Udruženje građana „Centar za obuku i upravljanje projektima“ za realizaciju projekta „Obuka udruženja građana u oblasti upravljanja projektnim ciklusom“- 4.800 KM.

Kako se navodi na zvaničnoj sajtu Gradske uprave, svi projekti su izabrani putem Javnog poziva. Sa izabranim udruženjima zaključiće se ugovori o sufinansiranju projekata, a iz budžeta Grada za ovu namjenu biće izdvojeno ukupno 41.229 KM.

Tagovi:

Ostale vijesti