Rusi skinuli Bjelogrlica Snimili film po uzoru na Montevideo

  • Izdanje: Potvrdi
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Showtime

Rusi "skinuli" Bjelogrlića: Snimili film po uzoru na "Montevideo"!

Autor mondo.rs Izvor Kurir
Autor mondo.rs Izvor Kurir

Mlada glumica iz Srbije dobila jednu od uloga.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Ru­si odlučili da i njima fali jedan "Montevideo", pa su sni­mi­li svoj fi­lm o isto­ri­ji fu­d­ba­la i na­j­ve­ćem sve­t­skom golmanu La­vu Ja­ši­nu.

Po uzo­ru na ostva­re­nje Dra­ga­na Bje­lo­gr­li­ća "Mon­te­vi­deo, bog te vi­deo" ura­đe­na je bio­gra­f­ska dra­ma "Lav Ja­šin: Go­l­man mo­jih sno­va", ko­ja se tre­nu­t­no pri­ka­zu­je u ruskim bioskopima.

Možda će vas zanimati

Lav Jašin se divio jednom Srbinu!

Le­ge­n­dar­ni ru­ski go­l­man Lav Ja­šin bio je zve­zda u vre­me­nu u ko­jem je ži­veo. Isti­cao se svo­jom skro­mo­šću. Ta­ko će osta­ti upa­m­će­ne nje­go­ve re­či, ka­da je 1963. go­di­ne pri­mao na­gra­du za na­j­bo­ljeg go­l­ma­na Evro­pe. Ta­da je Lav Ja­šin izra­zio di­vlje­nje pre­ma jed­nom Sr­bi­nu, ne­ka­da­šnjem go­l­ma­nu Cr­ve­ne zve­zde: ""Pos­to­ji ipak je­dan bo­lji go­l­man od me­ne, a to je Vla­di­mir Bea­ra!".

 Ve­li­kog ču­va­ra mre­že sma­tra­ju pr­vim go­l­ma­nom ko­ji je u pra­vom smi­slu te re­či ga­zdo­vao u svom še­snae­ste­r­cu, bio po­sled­nji igrač od­bra­ne, imao spo­sob­nost da odlu­ču­ju­će uti­če na re­zu­l­tat. Ži­v­ci če­li­č­ni, sa­mo­pou­zda­nje "za­ra­zno".

Jed­nu od ulo­ga u ovom fi­l­mu dobila je i mla­da zve­zda iz Sr­bi­je - Mi­le­na Ra­du­lo­vić.

"Lav Ja­šin je nji­ho­va fu­d­ba­l­ska le­ge­n­da, a fi­lm je ru­ski 'Mon­te­vi­deo'. Ra­d­nja se odvi­ja to­kom še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka. Igram li­č­nog pre­vo­dio­ca San­tja­ga Be­r­na­beua. Ulo­ga je ma­la, ali mi je dra­ga, jer sam pr­vi put glu­mi­la na ru­skom i špan­skom. Ka­da sam bi­la ma­la, uz ba­bu sam ne­pre­sta­no gle­da­la špan­ske se­ri­je, pa sam ta­ko 'uhva­ti­la' je­zik. Glu­mac ko­ji je igrao Be­r­na­beua je Špa­nac i po­hva­lio je moj ak­ce­nat. To je bi­lo baš za­ni­mlji­vo isku­stvo. Ina­če, ovaj fi­lm ima ve­li­ku gle­da­nost u Ru­si­ji", ispričala je Mi­le­na Ra­du­lo­vić za "Kurir".

PROČITAJTE I OVO

Komentari 0

Komentar je uspješno poslat.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA

loader