iPhone 4, iPhone_4, iPhone4

iPhone se prodaje sve manje, još jedan crven kvartal

Drugi kvartal zaredom će biti prodato manje iPhone telefona, nego što je to slučaj sa istim kvartalom prethodne...

photo 1 0