maloletni, delikventi, zavod, dom, devojka

Skener koji pomaže u vaspitanju tinejdžera

Britanci i Kinezi uvode uređaje za prepoznavanje lica u namjeri da spriječe maloljetnike da kupuju alkohol ili da...

0 1