Nova stranka: Izvorni SDS postao Izvorna Srpska

Autor:

U Jedinstveni registar političkih organizacija kod Osnovnog suda u Banjaluci upisana je nova politička organizacija Izvorna Srpska, čiji je predsjednik Vitomir Popović.

0
A- A A+

Većinu članova Izvorne Srpske čine članovi Izvorne srpske demokratske stranke, koja je prestala sa radom zbog problema nastalih nakon što joj je odbijena ovjera da učestvuje na lokalnim izborima prošle godine.

Osnovni ciljevi Izvorne Srpske su očuvanje i zaštita ustavnopravnog položaja Republike Srpske, zaštita i jačanje srpskog nacionalnog bića, te izgradnja društva na demokratskim principima, vladavina prava, društvo jednakih šansi, kao i posebna briga o borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama palih boraca i civilnim žrtvama rata.

"Ciljevi djelovanja ove političke organizacije je i smanjenje siromaštva, solidarnost, zaštita prava radnika i lica sa posebnim potrebama, ravnomjeran ekonomski razvoj Srpske, te ulaganje u obrazovanje, kulturu i sport, kao i briga o porodici i strategija za mlade, bolje i jeftinije zdravstvene usluge, zaštita životne sredine, kao i otvorenost za međunarodnu saradnju", saopšteno je iz Izvorne Srpske.

Tagovi:

Ostale vijesti