Gradska uprava: Plati ako koristiš ime grada!

Autor:

Gradska uprava Grada Sarajeva traži od vlasnika Fejsbuk stranica koje u svom nazivu sadrže riječ ''Sarajevo'' da plate naknadu inače će im prijeti da će ih prijaviti!?

0
A- A A+

  Administratoru stranice "Sarajevo forever" koja radi na promociji ljepota glavnog grada BiH, svim sličnim stranicama stigla je poruka od Gradske uprave u kojima ih upozoravaju da moraju platiti određenu naknadu ili će Gradska uprava biti primorana da se obrati Facebook timu i reaguje pravnim putem.

Takođe, administrator se poziva na razgovor kako bi se sklopio dogovor.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka rekao je je kako je Pravobranilaštvo Grada dužno u sklopu svojih nadležnosti raditi na zaštiti pravnih i imovinskih interesa Grada i građana.

Pozvao se na Uputstvo o primjeni odredaba odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastava Grada Sarajeva koje je on donio 26.9. prošle godine, a u skladu sa članom 69. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH i članom 76. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.

Iz Uputstva koje je on donio izdvojio je član 2. stav 1. u kojem se navodi da se "Upotreba imena Grada Sarajeva može odobriti pravnim licima radi unošenja u firmu, odnosno, naziv pravnog lica i u naziv proizvoda ako njihova djelatnost ne narušava ugled Grada Sarajeva i doprinosi njegovoj afirmaciji.", te stav 4. u kojem se kaže da su "Pravna lica dužna plaćati godišnju naknadu u skladu sa odredbama člana 17. i 18. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva".

"S tim u vezi, Pravobranilaštvo i službe Grada Sarajeva su preduzele niz aktivnosti te ostvarili brojne kontakte. Između ostalih, kontaktirani su i administratori jednog broja internet stranica koje u sklopu imena koriste ime Sarajevo, s ciljem njihovog informisanja sa pravnom regulativom, propisima i procedurama, a ne bilo kakvog gašenja internet stranica ili profila na društvenim mrežama. Ovim putem zahvaljujemo brojnim kompanijama, pravnim i fizičkim licima koji su pokazali razumijevanje i spremnost na saradnju u ovom procesu. Zaštita interesa Grada Sarajeva i građana će nam uvijek biti na prvom mjestu", rekao je Skaka za Klix.ba.

Grad Sarajevo ostvaruje izvjestan prihod po osnovu izdatih rješenja o upotrebi imena grada pa je u u periodu od 1.10.2016. godine do 20.9.2017. godine zarađeno 43.900 KM (13 pravnih subjekta plaća naknadnu u iznosi od 4.800 KM, jedan u iznosu od 2.400 KM, tri u iznosu od 1.200 KM, osam u iznosu od 720 KM i 11 u iznosu od 100 KM), navodi se u Izvještaju Gradskog vijeća Grada Sarajeva o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.

Ostale vijesti