Zabranjena provjera diploma državnih službenika

Autor:

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH kažu da se diplome državnih službenika i namještenika ne mogu provjeravati jer su to lični podaci koji su zaštićeni.

9
A- A A+
diploma, doktorat, student, studemti, master, školstvo, škola, univerzitet, fakultet, obrazovanje, profesor, učitelj, nastavnik Foto: MONDO/Stefan Stojanović

Ova agencija je nakon što je primila mišljenje u vezi provjera diploma svih zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH donijela je odluku da Kolegijum sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH neće moći provjeravati diplome državnih službenika i namještenika jer se na taj način narušava pravna sigurnost.

U odgovoru Parlamentarnoj skupštini agencija je kazala je kako je osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka da se svim licima bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose, prenosi Klix.

Podatak o diplomi određenog lica je lični podatak a provjera podrazumijeva obradu ličnih podataka, stoji u odluci agencije.

Prema članu 4. Zakona kontrolori su dužni obrađivati lične podatke u skladu sa osnovnim principima zakonite obrade ličnih podataka, prije svega zakonskim propisima, te utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa na osnovu donesenog zakona.

"Zakon u članu 17. propisuje davanje ličnih podataka trećoj strani. Naime stavom (1) istog člana je propisano da kontrolor ne može dati lične podatke korisniku prije nego što o tome ne obavijesti nosioca podataka. Ako nosilac podataka ne odobri davanje ličnih podataka oni se ne mogu otkriti trećoj strani, osim ako to nije u javnom interesu", stoji u odogovoru Agencije za zaštitu ličnih podataka Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH.

Dalje stoji da budući da nisu poznati razlozi provjere diploma svih zaposlenih, s aspekta zakonitosti obrade ličnih podataka sporno je generalizovanje jer je po zakonu kontrolor dužan da lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe.

Iz agencije takođe smatraju da se na ovaj način narušava ljudsko dostojanstvo zaposlenih jer se svi zaposleni stavljaju pod sumnju. 

"Mišljenja smo, da je dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost", stoji u odgovoru agencije.

Kada je u pitanju saglasnost, kao jedan od pravnih osnova za obradu ličnih podataka iz člana 5. Zakona, istakli su da se ne može koristiti u ovom slučaju.

U Parlamentu Bosne i Hercegovine je od svih zaposlenika u jauaru zatraženo da dostave diplome o stečenoj stručnoj spremi, a trebale bi se provjeravati diplome dodjeljivane u visokoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Ranije danas, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) su u okviru operativne akcije kodnog naziva "Pečat" uhapsili devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su falsifikovali diplome i svjedočanstva.

Ostale vijesti